به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان از ۱۹ شهریور به میزبانی بلگراد صربستان برگزار می‌شود که سیدبندی فرنگی‌کاران در این مسابقات اعلام شد.
محمدرضا گرایی کشتی گیر فارسی در وزن ۶۷ کیلو و محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم در سید اول قرار دارند.
در ۷۲ کیلوگرم محمدرضا مختاری دیگر کشتی گیر فارسی در سید ۴، در ۷۷ کیلوگرم محمدعلی گرایی در سید ۲، در ۸۲ کیلوگرم پژمان پشتام در سید ۳، در ۹۷ کیلوگرم هادی ساروی در سید یک و در ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در سید ۷ قرار دارند.
محمدرضا گرایی برای رسیدن به فینال رقبایی را پیش رو دارد که هر کدام مانند یک فینال است.
گرایی قهرمان المپیک احتمالاً در مرحله یک چهارم نهایی با ویتالیس لازوفسکی از آلمان و در نیمه‌نهایی با محمد السید از مصر روبرو خواهد شد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم هم رقابت‌ها حساس است؛ در صورتی که محمدهادی ساروی و الکس زوکه بتوانند امتیازات خود را حفظ کنند، یک مسابقه فینال دیگر می‌تواند در بلگراد برگزار شود.