به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که سابقه ریاست فدراسیون دوومیدانی را در کارنامه دارد امروز شنبه برای حضور در انتخابات کمیته ثبت نامه کرد.
کیهانی برای نایب رئیسی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد.
بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۱۳ متقاضی به این شرح دارد:
ریاستهادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده
نایب رئیسیفضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی
هیات اجراییهادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی، علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل
مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از ۵ مرداد آغاز شده تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد.