به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در این دوره از مسابقات تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، هیئت ووشو قم، هیئت ووشو خراسان جنوبی، هئیت ووشو البرزو دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند که بازی‌های دور رفت خود را طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۸ و ۹ دی ماه برگزار می‌کنند.برنامه کامل دور رفت به شرح زیر است:پنج‌شنبه ۸ دی ماهنوبت صبح:هیئت ووشو البرز – هیئت ووشو قمفولاد مبارکه سپاهان – هیئت ووشو خراسان جنوبیدانشگاه آزاد اسلامی – هیئت ووشو البرزنوبت عصر:فولاد مبارکه سپاهان – هیئت ووشو قمهیئت ووشو خراسان جنوبی – دانشگاه آزاد اسلامیجمعه ۹ دی ماهنوبت صبح:دانشگاه آزاد اسلامی – هیئت ووشو قمهیئت ووشو خراسان جنوبی – هیئت ووشو البرزفولاد مبارکه سپاهان – دانشگاه آزاد اسلامینوبت عصر:* هیئت ووشو خراسان جنوبی – هیئت ووشو قم* هیئت ووشو البرز – فولاد مبارکه سپاهان