به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس گزارش خزانه داری مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ بابت تنخواه گردان عدد صفر است که در مثایسه با پارسال که ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نشان می‌دهد که دولت انضباط بودجه‌ای را به شکل بی سابقه‌ای رعایت کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در فضای مجازی میبینم که در مورد تورم سال آینده نگرانی وجود دارد اما عملکرد ۱۱ ماهه دولت نشان می‌دهد که دولت نسبت به بودجه خود سختگیرانه عمل کرده است.
همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال خاندوزی اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی کشور در حوزه انضباط بخشی در شبکه بانکی و نقدینگی خوب بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین از محل کسری بودجه و رشد فزاینده نقدینگی شاهد شرایط بهتری در حوزه کلان در سال بعد خواهیم بود.
میزان تولید صنایع در دی امسال نسبت به پارسال ۷.۲ درصد بیشتر بوده و در ۱۰ ماهه نسبت به ۱۰ ماهه پارسال ۶.۷ درصد رشد کرده است؛ به عنوان مثال در حوزه خودرو ۳۴ درصد، منسوجات ۳۱ درصد، ماشین آلات حدود ۳۰ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد و دارو ۱۰.۸ درصد رشد تولید داشتیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس عملکرد ۱۱ ماهه بودجه عمومی دولت ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد واریز به خزانه دولت است که ۹۰ درصد رقم مصوب بودجه ۱۴۰۱ بوده و در مقایسه با پارسال ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
خاندوزی اظهار کرد: در درآمدهای جاری و مالیاتی و سایر درآمدهای جاری کشور به نحو مناسبی رشد داشتیم که حاکی از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف بودجه است.
وی افزود: در حوزه هزینه‌ای هم ۱,۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌های دولت بوده که افزایش ۵۲ درصدی مخارج و هزینه‌ها نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: تقریباً ۹۰ درصد اعداد پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده است، گفت: در حوزه پرداخت‌های عمرانی به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان دست یافتیم که افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی همچنین گفت: امیدواریم بازارهای صادراتی جدید و افزایش رقم تجارت کشور منجر به بهبود شرایط تولید و افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شود که البته امسال رکورد صادرات غیرنفتی را پشت سر گذاشتیم.
ادامه دارد…