ماجرای تخلفات مالی در فدراسیون ژیمناستیک

اتفاقات فدراسیون ژیمناستیک در چند سال اخیر حاشیه های زیادی را برای این رشته ایجاد کرده و کار را به مراجع قضایی و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشاند.

منبع : مهر