به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تصمیمات مهم هفتاد و هفتمین نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است بازیهای آسیایی جوانان شانتو بتعویق افتاد.

پس از تصمیم هیات اجرایی شورای المپیک آسیا مبنی بر تعویق بازیهای آسیایی هانگژو از تصمیمات مهم دیگر امروز تعویق بازیهای آسیایی شانتو بود.

در واقع دو میزبانی مهم بازیهای آسیایی هانگژو و بازیهای آسیایی جوانان شانتو که قرار بود هر دو به میزبانی چین در سال‌جاری برگزار شود به سال آینده موکول شد.

در این باره کمیته مشترکی از سوی شورای المپیک آسیا و برگزار کنندگان مسابقات تشکیل میشود تا با بررسی رقابتهای مهم جهانی و قاره ای سال آینده زمان مناسبی را برگزاری بازیها تعیین نمایند.

همچنین بازیهای دانشجویان نیز که قرار بود به میزبانی چین برگزار شود هم با تصمیم مسئولان برگزاری لغو و به زمان دیگری موکول شد.

منبع : مهر