به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نرخ نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین و بازارهای این سازمان اعلام شد.
قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:
قارچ دکمه‌ای فله (پشت بسته) هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان
قارچ دکمه‌ای فله (پشت باز) هر کیلوگرم ۳۷ هزار تومان
قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته ۲۵۰ گرمی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان
قارچ دکمه‌ای بسته‌بندی ۲۰۰ گرمی، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان
قارچ دکمه‌ای هر بسته ۴۰۰ گرمی، ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان
جوانه شبدر هر بسته ۲۵۰ گرمی، ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان
جوانه گندم هر بسته ۲۰۰ گرمی، ۹ هزار و ۹۰۰ تومان
جوانه ماش هر بسته ۲۰۰ گرمی، ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان
جوانه مخلوط سالادی هر بسته ۲۰۰ گرمی، ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان
جوانه یونجه (آلفا) هر بسته ۲۰۰ گرمی، ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان