به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، مسابقات اسکواش در رده های سنی کمتر از ۱۳،۱۵،۱۷،۱۹ سال به میزبانی باشگاه انقلاب تهران برگزار شد و قهرمانان آن مشخص شدند.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال علی رحیمی کاری ورزشکار تبریزی به مقام قهرمانی رسید و در رده سنی کمتر از ۱۵ سال کوشا مصلحی ملی پوش کشورمان از تهران قهرمان شد.

محمد چنگانیان ورزشکار اصفهانی در رده سنی کمتر از ۱۷ سال قهرمان شد و در نهایت در رده سنی کمتر از ۱۹ سال پویا شفیعی فرد بازیکن نام آشنای تبریزی به مقام قهرمانی رسید.

منبع : مهر