شهرام محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عواملی مانند استفاده از بذر نامرغوب و آبیاری نامناسب خود عامل اصلی و اولیه بسیاری از آفات و بیماری‌ها است اجرای صحیح عملیات زراعی، هدایت و آگاهی دادن به کشاورزان از اصول اولیه و گام نخست در مبارزه با آفات و بیماری‌ها است.

محسنی با اشاره به برنامه‌ریزی حفظ نباتات جهت جهش تولید در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ افزود: این واحد با نظارت بر عاملین فروش سموم و راهنمایی کشاورزان برای ضد عفونی کردن بذور جهت کنترل بیمارهای بذر، کشاورزان را یاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: فعالیت شبکه مراقبت گندم در سطح ۴ هزار هکتار در ۲۰ روستا از روستاهای تابعه شهرستان نمین توسط ۲۰ نفر از کارشناسان بخش دولتی تحت عنوان کارشناسان پهنه و کارشناسان مراقبت برای کنترل عوامل خسارت از و نظارت بر مراحل کشت فعالیت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین با اشاره به ایجاد شبکه مراقبت برای دیده بانی از مزارع کلزا گفت: کارشناسان حفظ نباتات کشاورزان را جهت کنترل علف‌های هرز قبل از کشت و بعد از سبز شدن و سایر عوامل خسارت از آموزش و راهنمایی می‌کنند.

وی از جمله فعالیت کارشناسان شبکه مراقبت و کارشناسان پهنه، مراقبت باغات در سطح ۳۰۰ هکتار در ۱۸ روستا دانست و گفت: این کارشناسان آگاهی لازم را برای انجام مبارزات تلفیقی برای کنترل عوامل خسارت زا و مبارزات زمستانه به باغداران می‌دهند.

منبع : مهر