به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، منابع صهیونیستی از لغو سفر پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک به اراضی اشغالی خبر دادند.

یک منبع سیاسی صهیونیستی در گفتگو با روزنامه «یسرائیل هیوم» اعلام کرد که علت اصلی لغو سفر پاپ، وقوع عملیات‌های مکرر در اراضی اشغالی به ویژه عملیات العاد بوده است.

پیش از این اعلام شده که پاپ ۸۵ ساله که اخیراً به علت بیماری ویلچرنشین هم شده، در روز ۱۵ مه جاری به تل‌آویو سفر خواهد کرد.

اما منابع سیاسی صهیونیستی تاکید کردند که عملیات‌های اخیر به ویژه عملیات العاد بر انجام این سفر تأثیر گذاشته و در نهایت باعث لغو آن شده است.

منبع : مهر