به گزارش ایسنا، ۲۶ دوومیدانی‌کار ایران در قالب دو تیم پلیمرخلیج فارس و چادر ملو اردکان به مسابقات قهرمانی کشور ترکیه اعزام شدند و طی دو روز به رقابت با حریفان خود می‌پردازند.  

در اولین روز این مسابقات نمایندگان ایران در چند ماده مسابقه دادند که در مهمترین آنها پریچهر شاهی رکورد ملی ۱۳ ساله ماده ۳۰۰۰ متر سالن را شکست.  رکورد قبلی این ماده در اختیار لیلا ابراهیمی بود که در سال ۱۳۸۸ به ثبت رسیده بود.  

دوی ۶۰ متر زنان

 فرزانه فصیحی از چادرملو با ۷.۳۳ ثانیه اول شد.

 فائزه عاشورپور از چادر ملو با زمان ۷.۵۸ پنجم شد.

۳۰۰۰ متر داخل زنان

پریچهر شاهی از پلیمرخلیج فارس با زمان ۹:۴۸.۱۶ دقیقه ششم شد.

پریسا عرب از پلیمرخلیج فارس هم با ثبت زمان ۹:۴۹.۰۱ دقیقه هشتم شد.  

پرش با نیزه زنان

مهسا میرزاطبیبی از پلیمرخلیج فارس با رکورد ۳.۷۰متر سوم شد.

پرش سه گام مردان

 مبین مداحی از پلیمرخلیج فارس با رکورد ۱۵.۴۷ متر اول شد.

انتهای پیام

منبع : ایسنا