به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، سازمان جهانی پاراوالیبال، هادی رضایی مدیر تیم های ملی والیبال نشسته کشورمان را به عنوان عضو دائم افتخاری این سازمان انتخاب کرد تا افتخار دیگری برای والیبال نشسته ایران رقم زده شود.

در متن نامه Barry Couzner رئیس سازمان جهانی پاراوالیبال آمده است:

در راستای کمک های شایان جناب آقای هادی رضایی به والیبال نشسته در حوزه های مربیگری بین المللی، برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و تربیت افراد متخصص در طول سالیان گذشته، هیات رئیسه فدراسیون جهانی پاراوالیبال عضویت دائم افتخاری این فدراسیون را به ایشان اهدا نمود.

عضویت دائم افتخاری هادی رضایی در سازمان جهانی پاراوالیبال

با توجه به این عضویت، موارد زیر برای آقای رضایی نیز در نظر گرفته می شود:

* بج و گواهی عضویت
* دعوتنامه حضور در جلسات مجمع عمومی به عنوان ناظ
* دعوتنامه حضور در تمام رقابت های والیبال نشسته
* دعوتنامه اهدای مدال و جام قهرمانی

منبع : مهر