به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، قبایل و عشایر شرق سوریه بر مخالفت کامل خود با اشغالگری آمریکا و پای بندی به هر وجب از خاک سوریه تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، قبایل و عشایر عربی در حومه شرقی استان دیرالزور در همایشی که روز چهارشنبه در منطقه الطابیه برگزار شده بود، مخالفت خود را با تمام اشکال اشغالگری آمریکا در سوریه اعلام کردند.

این قبایل و عشایر همچنین بر بازگشت هر وجب از خاک سوریه تحت حاکمیت و کنترل دولت این کشور تاکید کردند.

یکی از اعضای عشایر در همایش مذکور گفت که این همایش در راستای حمایت از رویکردهای دولت سوریه پیرامون روند آشتی و نقش آفرینی در آبادانی و بازسازی این استان و مخالفت با تمام انواع اشغالگری برگزار شده است.