به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان تصریح کرد که لبنان سقوط نخواهد کرد و به زمره سازشکاران با دشمن اسرائیلی نخواهد پیوست.

شیخ هاشم صفی الدین تاکید کرد که مقاومت پس از گذشت ۴۰ سال از شکل گیری خود قویتر از هر زمان دیگری است.

بر اساس این گزارش، رئیس شورای اجرایی حزب الله در مراسمی در منطقه جبشیت در جنوب لبنان گفت: عادی سازی خیانت است و به مقاومت و استفاده از سلاح و موشک تا زمان آزادسازی قدس شریف ادامه خواهد داد.

رئیس شورای اجرایی حزب الله خطاب به کسانی که در جنگ سال ۱۹۸۲ بر روی نابودی فلسطین و لبنان حساب باز کرده بودند، تاکید کرد: همانگونه که محاسبات شما در سال ۱۹۸۲ با شکست مواجه شد در سال ۲۰۲۲ هم با ناکامی مواجه خواهید شد.

هاشم صفی الدین ادامه داد: لبنان سقوط نخواهد کرد و سر خم نمی کند و در زمره سازشکاران قرار نخواهد گرفت و با هیبت و شرافت باقی خواهد ماند چرا که از راغب حرب شیخ شهدا پیروی می کند.

منبع : مهر