به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه طوفانی نسبتاً شدید استان تهران را در نوردید.

در پی این طوفان و کنده شدن جایگاه ایستگاه اتوبوس و سقوط آن بر یک عابر پیاده از اتباع افغانستان در فاز سه پردیس، این فرد جان خود را از دست داد.

این جایگاه ایستگاه اتوبوس بر اثر طوفان از جا کنده شده است و علاوه بر این مورد تعدادی درخت در سطح استان تهران شکسته شدند.

منبع : مهر