آرش آوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز بنرهای خرید حمایتی در مراکز خرید نصب خواهند شد، ولی برای خرید زعفران نیازمند امکاناتی است که تا فردا در مراکز نصب خواهد شد و از روز دو شنبه خرید حمایتی زعفران در سطح استان آغاز خواهد شد و تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت.
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی افزود: در این طرح زعفران تولیدی سال جاری و فقط از طریق معرفی نامه جهاد کشاورزی خریداری تحویل گرفته می‌شود، در این معرفی نامه جهاد کشاورزی شهرستان حتی حجم زعفران نیز مشخص می‌شود تا افرادی به اسم کشاورز اقدام به جمع آوری و تحویل زعفران مردم نکنند.
وی در پاسخ به تأخیر دولت در خرید حمایتی نسبت به آغاز فصل برداشت زعفران اظهار کرد: پیک برداشت محصول در آبان ماه است و طی سال‌های گذشته نیز خرید این محصول در همین ایام آغاز میشده است، موضوع خرید، قیمت آن و زمان و مکان خرید زعفران در یک تصمیم ملی اتخاذ و اعلام می‌شود و در سطح استان تصمیمی در این خصوص گرفته نمی‌شود.