این در حالی است که اوایل روز یکشنبه، «اشرف غنی» رئیس جمهور وقت افغانستان به بهانه «جلوگیری از کشتار مردم» از مقام خود استعفا داد و از کشور گریخت.

پیش از این در خبرها آمده بود که «اشرف غنی» رئیس جمهور مستعفی افغانستان در یک پیام توئیتری نوشته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور «با هماهنگی شرکای بین المللی» وضعیت را تحت کنترل دارند!