به گزارش خبرنگار مهر ، انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست خبری اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار اظهارداشت: این کنگره سال پیش بیشتر در سطح ملی برگزار شد و امسال این کنگره وسعت یافته است.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور از شناسایی ۱۴ هزار زن تاثیرگذار ایرانی و حمایت از ایده‌های بانوان خبر داد.
وی افزود: کنگره بانوان تاثیر گذار علمی، اقتصادی، پژوهشی و نوآورانه است و هدف اصلی آن تقدیر، حمایت، بهره مندی، توانمندی و کمک به رشد ایده بانوان است.
این خبر در حال تکمیل است