به گزارش خبرنگار مهر، سفر ملی پوشان شمشیربازی اسلحه اپه به آذربایجان فردا پنجشنبه انجام می شود. آنها به مدت یک هفته در باکو خواهند بود تا در کمپ تمرینی با ملی پوشان این کشور شرکت کنند. این اردوی مشترک به مدت ۸ روز ادامه خواهد داشت.

اعظم بختی مهسا پوررحمتی، آنوشا شهابی، محمد رضایی، محمد رضایی، محمد رحیمی، محمد رضایی طادی و وثوقی ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

مهدی فتوحی و حامد صداقتی تمرینات ملی شان را در اردوی پیش رو زیر نظر دارند.

ملی پوشان اسلحه اپه برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می شوند. این رقابت ها تیرماه به میزبانی مصر برگزار می شود.

منبع : مهر