سوپررانت حجتی به یک شرکت خاص!

در حالی که حجتی، وزیر اسبق کشاورزی بخش خصوصی را عامل شکست طرح خودکفایی دانه‌های روغنی اعلام می‌کرد بر اساس اسناد واصله و پیگیری خبرنگار مهر، خود او یکی از مقصران اصلی این اتفاق بوده است.

منبع : مهر