پیرحسین کولیوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر پیگیری کسر خدمت سربازی برای نجات گران جمعیت هلال احمر هم گفت: طبق توافق انجام شده با نهادهای مرتبط با امر سربازی؛ نجات گرانی که قبل از رسیدن به سن خدمت سربازی در جمعیت هلال احمر حضور فعال و مستمر داشته باشند با توجه به میزان فعالیت‌شان از خدمت سربازی‌شان کسر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سهمیه سربازی امریه در هلال‌احمر تا ۲۵۰ نفر افزایش یافته است، گفت: امدادگران فعال، مشمول کسر خدمت سربازی می‌شوند.