به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی حکمی از سوی افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، «محمد علی پورمنقی المانی» به سمت سرپرست انجمن ورزشی طلاب فدراسیون ورزشهای همگانی معرفی و منصوب شد.

در متن حکم ملایی خطاب به پور منقی المانی آمده است: ‌

«به استناد ماده ۱۳ آئین نامه ساختار نوین فدراسیون و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به مدت شش ماه به عنوان سرپرست انجمن ورزشی منصوب می‌شوید. انتظار دارم با در نظر گرفتن اولویت کاهش مؤثر کم تحرکی ملی نسبت به اجرای وظایف با محوریت امور ذیل اهتمام جدی نمائید:

* توجه به برنامه محوری و رویکرد علمی در اجرای طرح‌ها و اقدامات
* تمرکز بر ارزش‌های محوری فدراسیون بویژه اصل عفاف و حجاب و شفافیت مالی در تمامی فعالیت‌ها
* تمرکز بر افزایش مخاطبان حداکثر انجمن در سطوح ملی و استانی متناسب با اهداف فدراسیون و نیازهای اقشار
* توجه به مشارکت مؤثر ذی نفعان کلیدی در تصمیم سازی های راهبردی و عملیاتی
* توجه به کمیته‌های متناظر استانی و رفع مشکلات آنها
* تعهد عملی به خط مشی اخلاقی فدراسیون
* سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش همگانی کشور موفق و موید باشید.»

منبع : مهر