به گزارش مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت دولت در خصوص افزایش ۶۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی و رسیدن به مرز ۷ هزار میلیارد تومانی آن را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب نامه، سرمایه بانک مرکزی از ۶ هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۶ هزار و ۹۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

پیش از این نیز هیئت دولت دوازدهم در جلسه آخرین روز کاری سال گذشته (۲۷ اسفند ۱۳۹۹) با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی موافقت و آن را به بانک مذکور ابلاغ کرده بود.

سرمایه بانک مرکزی برای دومین بار در ۶ ماهه اخیر افزایش یافت