به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس کمیته ملی اسرای یمن تاکید کرد که پیشرفت مذاکرات اجرای توافق تبادل اسرا که در ماه مارس تحت نظارت سازمان ملل متحد با طرف های متجاوز امضا شده، کند است.

بر اساس این گزارش، «عبدالقادر المرتضی» گفت: قرار بود ماه آوریل و می گذشته برای تبادل فهرست اسرا و تایید آن طبق توافق، ماه های تعیین کننده ای باشند اما طرف مقابل به وضوح در این خصوص سنگ اندازی و مانع تراشی می کند.

وی همچنین افزود که بند تبادل فهرست اسرا و تایید آن، با طرف سعودی ۲۰ درصد پیشرفت داشته و این رقم با مزدوران کمتر از یک درصد بوده است.

المرتضی ادامه داد: مزدوران متجاوز شروط جدیدی را خارج از توافق تبادل اسرا مطرح کرده اند از جمله ارائه اسامی که پیرامون آن توافق نشده و خودداری از ارائه فهرست اسرایی که در اختیار آنهاست.

رئیس کمیته ملی اسرای یمن همچنین به ضعف عملکرد سازمان ملل متحد در قبال مزدوران اشاره کرد و افزود که نماینده سازمان ملل به مزدوران برای اجرای آنچه تحت نظارت این سازمان پیرامون اسرا توافق شده است، هیچ فشاری وارد نمی کند.

«علی الدیلمی» سرپرست وزارت حقوق بشر دولت نجات ملی یمن هم پیش از این از اقدامات عربستان سعودی و نحوه رفتار آن در رابطه با آتش بس و پرونده مبادله اسرا به شدت انتقاد کرده بود.

بر اساس این گزارش، این مقام یمنی گفت: عربستان سعودی آتش بس در یمن را به بازی گرفت و هم اکنون نیز پرونده اسرا را به بازی گرفته است. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد اسرای یمنی توسط سعودی‌ها شکنجه می‌شوند.

منبع : مهر