چرا پلیس به رگبار نمیبنده این آشوبگرای کثیف رو
پلیس اگه نمیتونه بسپاره دست مردم
تا پدری از این اراذلو اوباش در بیارن

وای الهی! فک کنید برادر یا پدر خودتونن. حالا که دلسوز هستید!چطور میتونید با جوونا مردم اینطور برخورد کنید.بشکنه دستشون.زیرگرفتن جوونای نیروی انتظامی دیگه چجورشه!م

صبر ملت وپلیس ونیروی انتظامی باعث جسورشدن این حیوانهای وحشی ودشمنان این آب وخاک شده باید مملکت رو ازلوس وجودشون پاک کرد.مرگبر آشوبگر

خدا لعنت کند کسانی را که به خاطر مرگ یک انسان مرگ چندین انسان را رقم میزنند .کاملا مشخص است که چنین افرادی فقط دنبال رو دشمنان کشور هستند

با سلام خواهشا به صدای معترضان هم گوش کنید چون خواسته ها نا مشروع هم نیست : ریشه اصلی فقر _فقر_فقراست

فقط تو مملکت ماست که یه مشت وحوش میتونن این طوری نیروی امنیتی رو اذیت کنن و اونا چیزی نگن ، برید قوانین غرب و اروپا رو بررسی کنید. هیچ احدی جرات نداره به سمت پلیس یدونه سنگ پرتاب کنه،گردن خاطی رو میشکنن،طوری که ازش یه جنازه بمونه… این پلیس های طفلی دارن مدارا میکنن…