به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز از ثبت نام کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک، امروز سه شنبه مجید شایسته رئیس پیشین فدراسیون تنیس و کارشناس خبره نام نویسی خود را برای شرکت در این انتخابات و تصدی پست ریاست انجام داد.
همچنین داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس با حضور در کمیته ملی المپیک جهت احراز پست هیات اجرایی این کمیته کاندیدا شد.
بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۱۸ متقاضی به این شرح دارد:
ریاستهادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده، بهرام قدیمی، مجید شایسته
نایب رئیسیفضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهادی زاد
هیات اجراییهادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی، علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل، محمدرضا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیزی