به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طاهری با تاکید بر اهمیت حفظ درختان به‌عنوان فاکتور مهمی در منابع طبیعی و محیط زیست گفت: با توجه به اهمیت حفظ و همچنین رفع خطر درختان کهنسال، پس از شناسایی و ارزیابی درختان توسط کارشناسان فضای سبز، عملیات توموگرافی آغاز شد.
معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ افزود: درختان در طول حیات خود تحت تأثیر عواملی همچون آفات، بیماری‌ها و وزن خود هستند و این عوامل می‌تواند باعث پوسیدگی و تمایل به سقوط بر اثر کج شدن درخت شود که در زمستان‌ها با اضافه شدن بار برف و سرعت باد احتمال سقوط درختان، به ویژه برای درختان پوسیده افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از پوسیدگی‌های درختان از داخل تنه صورت می‌گیرد و از بیرون قابل مشاهده و پیش بینی نیست، در اثر وزش بادهای شدید سقوط کرده و خطرات جانی و مالی را برای شهروندان به دنبال دارد.
طاهری گفت: با انجام توموگرافی می‌توان علاوه بر پیش بینی و پیشگیری از سقوط درختان به انجام اقدامات کنترل کننده در این زمینه پرداخت و به همین دلیل است که اجرای این طرح برای حفظ امنیت شهروندان و نگهداری از فضای سبز شهری در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار گرفت.
معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ خاطرنشان کرد: با انجام توموگرافی به دنبال آن هستیم پس از تشخیص محل یا شروع پوسیدگی داخلی درختان، با استفاده از درمان‌های گیاه پزشکی و یا اقدامات لازم از درختان حفاظت کرد.