به گزارش خبرگزاری مهر، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی منطقه با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به مشکل قدیمی آب‌گرفتگی در محدوده منظریه نیاوران، که نارضایتی اهالی را به همراه داشت بررسی‌های لازم انجام و با برگزاری مناقصه و شناسایی پیمانکار، احداث کانال بتنی مسلح زیرسطحی در این محدوده آغاز شد.
افشاری افزود: این کانال به طول ۶۰۰ متر خواهد بود که انجام یافتن آن تا پایان سال مشکل آب‌گرفتگی در این محدوده را با دبی یک مترمکعب در ثانیه رفع می‌کند.
معاون شهردار منطقه یک همچنین به دلیل برپایی کارگاه عمرانی در مدت اجرای این طرح، از حسن همکاری و بردباری کسبه و شهروندان قدردانی و تشکر کرد.