به گزارش خبرنگار مهر، نشست روز یکشنبه اعضای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در شرایطی برگزار می‌شود که معرفی ۵ کارشناس خبره عضو مجمع کمیته مهمترین و شاید هم تنها دستورالعمل آن خواهد بود.

تعیین کارشناس خبره از این حیث اهمیت دارد که این افراد می‌توانند به عنوان عضو دارای حق رأی در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک حاضر شده و حتی برای کسب یکی از کرسی‌های هیئت رئیسه و هیئت اجرایی هم کاندیدا شوند. در واقع این موضوع بهترین راه برای افرادی است که به دلایلی مانند بازنشستگی یا اتمام دوره، متصدی هیچ فدراسیون یا معاونتی نبوده و خارج از ترکیب مجمع کمیته ملی المپیک هستند.

همین مسئله رایزنی‌های برخی اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک را برای جلب موافقت ریاست این کمیته به منظور معرفی به عنوان کارشناس خبره به همراه داشته است. نفراتی مانند مجید شایسته، مجید کیهانی، سید عبدی افتخاری و علی دادگر که در حال حاضر عضو هیئت اجرایی هستند، امروز با حضور در محل کمیته ملی المپیک مذاکراتی با سید صالح امیری داشتند تا بتوانند موافقت وی را برای کارشناس خبره شدن جلب کنند چرا که آنها به خاطر نداشتن کرسی ریاست در فدراسیون‌ها نمی‌توانند برای انتخابات آتی کاندیدا شوند.

البته اینکه نتیجه رایزنی و مذاکرات انجام شده چه تأثیری در نشست روز یکشنبه هیئت اجرایی و خروجی آن خواهد داشت مشخص نیست اما چه بسا تعویق نهایی شدن کارشناسان خبره را موجب شود.

طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، ۵ نفر از اعضای مجمع این کمیته کارشناس خبر هستند. این کارشناسان با پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید هیئت اجرایی مشخص می‌شوند.

نشست روز یکشنبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۰ آغاز می‌شود.

منبع : مهر