به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو امروز چهارشنبه با حضور در محل کمیته ملی المپیک برای عضویت در هیات اجرایی این کمیته نام نویسی کرد.
بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۲۳ متقاضی به این شرح دارد:
ریاستهادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده، بهرام قدیمی، مجید شایسته
نایب رئیسیفضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهادی زاد
هیات اجراییهادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی، علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل، محمدرضا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیزی، مجید هنرجو، عبدالمهدی نصیرزاده، مرتضی قربانی، محسن رضوانی