به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد طلوعی مدیر کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه به زودی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۹ استانی را به مجلس ارائه خواهد کرد، گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به صورت کلی تهیه شده است و به زودی این گزارش در دو بخش دستگاهی و استانی تدوین و به مجلس ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات کل کشور مانند هر سال گزارش تفریغ را در بخش‌های مختلف برای مجلس، دولت و سایر مراجع نظارتی ارسال خواهد کرد.

طلوعی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ براساس آمایش سرزمینی تنظیم خواهد شد، تصریح کرد: بودجه ریزی بر اساس آمایش سرزمینی موضوعی بسیار مهم است که می‌تواند ظرفیت های استانی را شناسایی و با توجه به آن اعتبار را تخصیص دهد، قطعا این نحوه بودجه‌ریزی بسیار تاثیرگذار است و می تواند در توسعه متوازن در کشور و ایجاد عدالت تاثیر بگذارد.

مدیر کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه دیوان محاسبات همچنین در خصوص گله‌مندی برخی نمایندگان مجلس به عدم تخصیص بودجه های استانی در زمان مناسب و به میزان عادلانه، بیان کرد: بررسی گزارش تفریغ بودجه استانی نیز می‌تواند در امر بودجه‌ریزی در سال آینده راهگشا باشد و براساس نیاز و نحوه هزینه کردها بودجه برای مسائل مهم استانی تخصیص پیدا کند اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس باید به مسائل نگاه ملی داشته باشند.

منبع : مهر