حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دولت به دنبال دستیابی به توافقات عزتمندانه است، تاکید کرد: امروز اگر شاهد تلاش دولت برای رسیدن به توافق عزتمندانه و موفق هستم به دلیل کم توجه ای ها در دولت گذشته است.

وی یاداور شد: دولت قبل با اسرار بر مفید بودن برجام ان را به نظام تحمیل کرد در حالیکه هیچگونه شیوه اجرایی درستی نداشت.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: دولت گذشته فقط نظام و کشور را متعهد کرده بود در حالیکه دیگر کشورها تعهدی نداشتند و مشاهده کردیم که چگونه از انجام کارها شانه خالی کردند.

حجت الاسلام پناهیان افزود: اما امروز تیم دولت به دنبال استفاده کردن درست از برجام است تا منفعتی برای کشور و نظام داشته باشد.

وی تصریح کرد:برجام گذشته به کشور خسارت زده اما امروز به دنبال برجام و توافقی هستم تا کم توجه ای های گذشته جبران شود و برای رسیدن به توافقی خوب تلاش می کنیم.

حجت الاسلام پناهیان با اشاره به اینکه دولت قبل به طور دست و دلبازانه برجام را امضا کرده بود، گفت:شرایط خود را برای موافق جدید اعلام کردیم و تا زمانیکه شرایط پذیرفته نشود توافقی نیز وجود نخواهد داشت.

منبع : مهر