به گزارش مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: ‏شاید در حساس‌ترین برهه کنونی باشیم.‬ انتظار مردم از دولت جدید حل مسائل زیادی است که روز و شب درگیرشان کرده است.

وی افزود: دولت دست یاری به تمامی دلسوزان دارد و امید به جوانان که ما را کمک کنند.