به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد شیوه عرضه خوردو، اظهار داشت: در خصوص بحث خودرو نگاه دولت این است که ببینیم به چه شیوه بهتری مصرف کنندگان واقعی یعنی مردم می توانند به خودروی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر دسترسی راحت تری داشته باشند.
سخنگوی دولت افزود: باید اجازه دهیم نظرات نهادهای تخصصی و کارشناسی این حوزه به جمع بندی برسد تا در نهایت هر شیوه ای که مناسب تر و به نفع مردم است، عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اینکه دلالان بخواهند تاثیرگذاری داشته باشند و سودی به جیب دلالان برود و یا اینکه از سوی دستگاه های نظارتی یا هر مجموعه ای به نهادهای تخصصی و کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم گیری کند، اثرش استمرار مشکلات چند ده ساله ای است که در حوزه خودرو داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم باید اجازه دهیم نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر شیوه ای که مناسب تر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر دخالتی در کار نهادهای تخصصی نمی کند تا بهترین شیوه به نفع مصرف کننده اعمال شود.
سخنگوی دولت گفت: دولت دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کالا و چه شورای رقابت نمی کند و هر تصمیم بگیرند به همان ملتزم خواهیم بود.