به گزارش خبرنگار مهر، مجمع کمیته ملی المپیک علاوه بر نفرات اصلی که به عنوان اعضای رسمی و دارای حق رای در ترکیب این مجمع قرار می گیرند، اعضایی هم دارد که عضو مهمان و بدون حق رای به حساب می آید.

مجاز بودن حضور این افراد در ترکیب مجمع کمیته ملی المپیک این اجازه را به فدراسیون ها و مسئولان‌شان می دهد که در صورت عدم عضویت در این ترکیب، متقاضی آن شوند کمااینکه اخیر مسئولان دو فدراسیون خواستار قرار گرفتن در ترکیب مجمع کمیته ملی المپیک شده اند.

اتومبیلرانی و موتورسواری و همچنین کونگ فو و هنرهای رزمی دو فدراسیونی هستند که درخواست عضویت در مجمع کمیته ملی المپیک را مطرح کرده اند. این درخواست در هیات اجرایی طرح و به تصویب رسیده است اما زمانی مجوز نهایی برای آن صادر می شود که توسط اعضای مجمع هم تصویب شود. بر همین اساس بررسی درخواست این دو فدراسیون یکی از دستورالعمل های مجمع پیش روی کمیته ملی المپیک است.

پیش از این دو فدراسیون بیماری های خاص و نجات غریق و غواصی متقاضی عضویت در مجمع کمیته ملی المپیک شده بودند. این درخواست در مجمع پیشین کمیته مطرح و به تصویب رسید. بر این اساس این دو فدراسیون به عنوان عضو مهمان در ترکیب مجمع کمیته ملی المپیک قرار گرفتند و به مجمع آینده هم دعوت شده اند اما بدون حق رای.

چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ۱۷ اسفندماه برگزار می شود. قرار بود این مجمع انتخاباتی هم باشد اما به دلیل آماده نبودن آئین نامه انتخاباتی، این بخش از مجمع از دستور کار خارج شد.

منبع : مهر