به گزارش مهر به نقل از العربی الجدید، «موسی ابومرزوق» معاون رئیس جنبش حماس در خارج فلسطین از تحول اساسی پیرامون پرونده اسرای فلسطینی خبر داد.

ابومرزوق به العربی الجدید گفت: این پرونده در صورت پاسخ مثبت رژیم اشغاللگر به مطالبات حماس، طی هفته‌های آینده آماده خواهد بود.

این مقام حماس در عین حال افزود که رژیم صهیونیستی سعی بر تعلل درباره تبادل اسرا و مانور دادن روی عنصر زمان دارد.

وی تاکید کرد: مطمئن بودیم که رژیم اشغالگر از ربط دادن پرونده بازسازی غزه به موضوع تبادل اسرا عقب خواهد نشست چرا که این یک شرط غیرمنطقی است و در پایان تمام جنگ‌های جهان تبادل اسرا صورت می‌گیرد.

ابومرزوق همچنین تصریح کرد که سیاست جنبش حماس در این خصوص ثابت است و آن «اسرا در مقابل اسرا» می‌باشد.

وی افزود: در سطح بین المللی هم مطالباتی برای بازسازی غزه وجود دارد و آمریکا هم خواهان آرامش در منطقه است و دشمن نمی‌تواند این درخواست جامعه بین الملل و آمریکا را نادیده بگیرد.