به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.
در حکم علی سلاجقه خطاب به مهدی خادم ثامنی اینچنین آمده است:با توجه به مراتب شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی بنا به پیشنهاد معاون محترم محیط زیست انسانی به موجب این حکم به سمت «مدیرکل دفتر مدیریت پسماند» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم داری» پاکدستی و فساد ستیزی»، «قانون مداری» «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان¬های نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.