–         زبان روسی مدرن وروش های تدریس به عنوان یک زبان خارجی

–          آموزش واژگان, دستور زبان, جمله شناسی

–          روش های مدرن تدریس روسی به عنوان یک زبان خارجی

–          مشکلات تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی برای دانشجویان ایرانی

در تهران جهت اساتید، معلمین و دانشجویان دوره های زبان روسی دانشگاه‌های ایران با حضور اساتید دانشگاه رودن و ارائه گواهی رسمی برگزار میکند.

زمان:۱۷/۰۷/۱۴۰۱الی ۲۰/۰۷/۱۴۰۱

مرکز همکاریهای بین دانشگاهی ایران و روسیه

تلفن تماس:

۰۲۱-۸۸۷۴۱۸۷۱ , ۰۲۱-۸۸۵۱۲۸۰۶

ایران – تهران – ابتدای سهروردی شمالی – خیابان ابن‌یمین – پلاک ۱۰۹ – طبقه ۳ و ۴ 

https://ru.rudn.ru/activity/events/sovremennyy-russkiy-yazyk-i-metodiki-ego-prepodavaniya-kak-inostrannogo/