به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورا مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
بیشترین احکام برنامه توسعه مربوط به حمل و نقل و ترافیک است
میثم مظفر عضو شورا، در ابتدای این بررسی گفت: رفت و برگشت‌های بسیاری در خصوص متن لایحه میان کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و شهرداری انجام شد که حتی تا روز گذشته نیز این اصلاحات ادامه داشت.
مظفر افزود: در برنامه دوم و سوم لایحه تعداد احکام بسیار بود و حتی وظایف روتین شهرداری نیز در آن گنجانده شده بود لذا در برنامه چهارم تلاش کردیم این احکام محدود شود که در نهایت برنامه چهارم در ۸ فصل و ۲۱ بخش و ۱۴۶ حکم تدوین شد که بیشترین احکام مربوط به حمل و نقل و ترافیک می‌شود.
محور توسعه فراتر از حمل و نقل عمومی است
مهدی چمران، ریاست شورا در ادامه روند بررسی این لایحه با تاکید بر این نکته که نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی درست نیست و باید به حمل و نقل روان تغییر یابد، اظهار داشت: حمل و نقل محور اصلی ما نیست که تغییرات را بر اساس آن انجام دهیم محور توسعه شهر فراتر از این است.
نوسازی باید مبتنی بر طرح جامع شهر باشد
در ادامه برگزاری یکصد و بیست و یکمین صحن شورای اسلامی شهر تهران و بررسی لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران ناصر امانی عضو شورای شهر در ارائه تذکری در خصوص این موضوع اظهار کرد: در بخشی از این متن مقوله نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی عنوان شده است که با توجه به ابعاد بررسی‌های انجام شده این بحث خلاف طرح جامع ترافیک شهر تهران است چرا که مبحث نوسازی باید مبتنی بر طرح جامع شهر باشد که حمل و نقل عمومی یکی از مسائل ذیل آن است.
وی تاکید کرد: ما اگر صرفاً مقوله نوسازی را محدود به حمل و نقل عمومی کنیم قطعاً سایر مسائل شهر دچار مغفولیت واقع خواهد شد و این صراحتاً یک نقض غرض است.
مبنای نوسازی حمل و نقل عمومی نیست
مهدی چمران رئیس شورا در توضیح و پاسخ به سخنان امانی عنوان کرد: نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی دارای ایرادهایی است چرا که قطعاً مبنای نوسازی حمل و نقل عمومی نیست بلکه مبتنی بر مدارهای دیگری است.
وی در تاکید بر صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تأمین مالی از مبانی شهر برای نوسازی تهران اظهار کرد: یکی از منابعی که می‌توان در نظر داشت مناطق اطراف ایستگاه‌های مترو است تا با بارگذاری افزون بر آنچه که در طرح جامع ذکر شده انجام‌شود تا از آن مسیر بتوان منابع مالی برای نوسازی شهر تأمین شود.
وی تاکید کرد: هنوز عملیاتی کردن این طرح و ایده دارای قاعده درستی نیست و نهایی شدن آن نیاز به چکش کاری‌ها و بررسی‌های کارشناسانه دارد.
حمل و نقل عمومی اولویت اصلی شهر تهران
در ادامه بررسی برنامه چهارم شهرداری تهران پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در تاکید مواضع این برنامه موضوع حمل و نقل عمومی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و گفت: می‌توان با عمل کردن و الگو قراردادن طرح جامع شهری در خصوص حمل و نقل به دلیل همسویی مقوله‌های رفع آلودگی هوا و ترافیک چالش‌های مرتبط با این موضوع حل و فصل گردد.
متون برنامه مبتنی بر طرح جامع است
با استماع نظرات و پیشنهادات اعضای شورای شهر در خصوص لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در توضیحاتی در این خصوص اظهار کرد: بحث نوشهرگرایی مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی بعنوان ایده شهرسازی نوین در جهان تلقی می‌شود که این مهم الزام شورای عالی معماری و شهرسازی که شهرداری تهران را الزام کرده تا طرح تفصیلی را مبتنی بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی(TOD) بازنگری کند.
وی ادامه داد: متأسفانه در اجرای بسیاری از اقدامات از قبیل زوج و فرد کردن خودروها، احداث اتوبان‌ها و بزرگراه‌های دو طبقه، احداث تونل‌های متعدد شهری، وارد کردن اتوبوس‌های دوکابین به بدنه حمل و نقل عمومی و … مشکل حمل و نقل حل نشد از این رو ایده جهانی مضمون به این اصل است تا برای برابر کردن نظام عدالت شهروندی، شمول اجتماعی مردم بتوانند آسان‌تر به حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند.
صارمی افزود: اطمینان می‌دهیم که دو نگرانی که برخی نمایندگان مردم شهر در خصوص عدم انطباق متون با طرح جامع شهر و ماجرای تراکم فروشی بوجود آمده وجود ندارد و متون اساساً مبتنی بر طرح جامع است و ما در این مقوله جابجایی تراکم خواهیم داشت نه فروش تراکم.