به گزارش مهر، تمرینات آماده سازی تیم‌های ملی کاراته در دو بخش مردان و زنان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در حالی پیگیری می‌شود که برخی مربیان این دو تیم با وجود انتصاب و آغاز به کار هنوز احکام خود را دریافت نکردند. بر همین اساس در جلسه امروز چهارشنبه قرار است این مربیان احکام خود را از رئیس فدراسیون دریافت کنند.

نکته مهم دیگر اینکه با وجود ثبت نام اعضای تیم ملی برای حضور در رقابتهای کاراته وان مسکو، اعزام به این رقابتها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به نظر می‌رسد فدراسیون کاراته با مشکلات مالی دست به گربیان است و همین موضوع باعث شده تا برنامه اعزام ملی پوشان کاراته به با کندی صورت گیرد.

برای حضور در مسابقات روسیه، فدراسیون فقط ۲۰ کاراته کاها را در بخش کومیته ثبت نام کرده است و هیچ کاراته کایی در بخش کاتا در صورت قطعی شدن اعزام، تیم ملی را همراهی نخواهد کرد. احتمال اینکه این تصمیم هم به دلیل مشکلات مالی باشد، دور از تصور نیست.

با توجه به در پیش بودن مسابقات قهرمانی جهان، رقابتهای کاراته وان روسیه برای مربیان تیم ملی در هر دو بخش آقایان و بانوان اهمیت فوق العاده ای دارد و انتظار می‌رود با رفع مشکل فوق، کاراته کاها به این رقابتها اعزام شوند.