به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی در هفدهمین شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ناشی از تسعیر ارز صادراتی برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی بازگردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته نکته این است که پیشنهاد اولیه موجه دانستن نظر معاونت حقوقی مجلس و معاونت حقوقی دولت از سوی شورای گفت‌ وگو است تا این لایحه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی بازگردد.

وی با اشاره به نحوه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو، تصریح کرد: جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کاربردی تر می‌شود که در همین راستا تصمیم گرفته شده تا شیوه پیشبرد جلسات تغییر کند.

خاندوزی گفت: به این ترتیب مسائل پیش از جلسه شناسایی می‌شود و در خلال برگزاری نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خاندوزی افزود: همچنین مقرر شد که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صرفا گفت‌وگو نباشد بلکه حاوی دستاورد نیز باشد.

منبع : مهر