به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق بر حفظ روابط با کشورهای عربی و کشورهای منطقه تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، السودانی در دیدار حامد بن احمد عیدروس سفیر عمان در عراق، روابط دوجانبه میان دو کشور و ابعاد همکاری های متقابل در سطوح مختلف را بررسی کرد.
السودانی در این دیدار بر تمایل عراق به حفظ روابط با کشورهای عربی برادر و سایر کشورهای منطقه تاکید کرد و با اشاره به عمق روابط عراق با عمان، برای این کشور آرزوی رشد و پیشرفت کرد.
سفیر عمان نیز ضمن ابلاغ سلام دولت عمان، تمایل کشورش برای تحکیم روابط در زمینه های اقتصادی، تجاری و گردشگری را به گونه ای که یاریگر روابط میان دو کشور در دستیابی به منافع مشترک باشد ابراز داشت.