به گزارش خبرگزاری مهر دیوان عدالت اداری ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده را تکذیب کرد.

در پی انتشار خبری مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک، دیوان عدالت اداری ضمن تکذیب ادعای مطرح شده اعلام کرد: چنین رأیی از سوی این مرجع قضائی صادر نشده است.

منبع : مهر