به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ملک محمدی عضو پیشین تیم ملی جودو ایران یکی از ورزشکارانی است که با وجود قرار گرفتن در موقعیت کسب مدال و افتخار حاضر به رویارویی با نماینده رژیم اشغالگر قدس نشد.
وی در زمان حضورش در تیم ملی جودو ایران که روز ۲۷ بهمن سال ۱۳۷۹ بود، از مبارزه با نماینده جودو رژیم اشغالگر قدس انصراف داد و از مسابقات جهانی کنار رفت.
ملک محمدی با تاکید بر این که هیچگاه از تصمیمی که در آن روز گرفته پشیمان نشده است گفت: به همه ورزشکاران توصیه می کنم اگر در مسابقات بین المللی با حریفی از اسرائیل روبرو شدند با افتخار کناره گیری کنند.
در همان زمانی که ملک محمدی حاضر به رویارویی با حریفی از اسرائیل نشد، «ناصیف الیاس» جودوکار لبنانی نیز در مسابقات بین المللی جودو در پاریس از رویارویی با حریف اسرائیلی امتناع ورزید.