به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کاوه مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان درباره تمرینات مشترک رده‌های پایه با تیم بزرگسالان گفت: با توجه به جلسه با ریاست محترم فدراسیون، به دنبال ایجاد پیوند بین رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هستیم، این یک هدف گمشده بود که شاید در گذشته در گذشته به صورت کمرنگ دنبال می‌شد اما در شرایط فعلی یکی از هدف‌های اصلی‌مان به شمار می‌رود.

وی افزود: معتقدم با تمرینات مشترک، کشتی گیران رده‌های پایه سود می‌برند، به عنوان مثال اگر کشتی گیری مانند آذرپیرا با کامران قاسم پور تمرین کند، این به نفع آذرپیرا هم هست، در کنار آن قاسم پور هم اگر بخواهد فنون تاکتیکی را اجرا کند، روی این کشتی گیر انجام می‌دهد.

کاوه با بیان اینکه در رده جوانان و نوجوانان، کشتی گیران در خیلی وزن‌ها یک یا دو سال و در نهایت سه سال اختلاف سنی دارند، تصریح کرد: تمرین یک کشتی گیر نوجوان با جوانان، او را برای حضور در رده‌های بالاتر که آخرین آن بزرگسالان است، آماده می‌کند و امیدوارم بتوانیم این مسیر را ادامه بدهیم و به هدفمان برسیم.

منبع : مهر