به گزارش خبرگزاری مهر روسیه امروز سه‌شنبه تصمیم گرفت محدودیت‌های پروازی به ۱۱ فرودگاه در جنوب و مرکز این کشور را به دلیل جنگ تا پایان ماه می تمدید کند.

سازمان هوانوردی روسیه بیش از یک بار از تمدید ممنوعیت هوایی اعمال شده برای پروازها به فرودگاه‌های جنوب و مرکز این کشور خبر داده بود که شامل فرودگاه‌های آناپا، بلگورود، بریانسک، ورونژ، گلندژیک، کراسنودار، کورسک، لیپتسک می‌شد خبر داده بود.

در این بیانیه، این مقام به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد که حمل و نقل مسافران را به فرودگاه‌های جایگزین: سوچی، ولگوگراد، مینرالنیه وودی، استاوروپل و مسکو سازماندهی کنند.
و حریم هوایی در جنوب روسیه در ۲۴ فوریه بسته شد، قبل از اینکه این تصمیم تا کنون بیش از یک بار تمدید شود.

در اواخر فوریه، روسیه پس از هفته‌ها تنش و افزایش نیروهای نظامی در مرز بین دو کشور، عملیات نظامی علیه اوکراین را آغاز کرد.

منبع : مهر