به گزارش خبرنگار مهر، نه تنها ایرانیان بلکه این روزها اغلب مردم جهان با چالش آب دست و پنجه نرم می‌کنند، همین موضوع سبب شده تا تدابیری در راستای مصرف بهینه آب صورت بگیرد؛ یکی از این اقدامات تعرفه پلکانی برای مشترکان آب بود، در حالی که مشترکان آب شرب تنها ۸ درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده اند و بیشترین میزان مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است.
بخشی که بی توجهی به آن ممکن است تبعات جبران نا پذیری به دنبال داشته باشد، در این میان نباید از صنایع غافل شد، چرا که بسیاری از کارشناسان امر شرایط فعلی را به قدری بحرانی می‌دانند که به استفاده صنایع از آب‌های زیر زمینی انتقاد می‌کنند.
اکنون این سوال وجود دارد که چرا تنها مصرب آب صنایع به محل مناقشه تبدیل شده است؟ محمد رضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات و مطالعات آب در رابطه با این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: در حقیقت انتقال آب از چرخه آب شرب که کیفیت و قیمت بالایی دارد به پساب یک راه کاری است که نا گریز از اجرای آن هستیم. راهکاری که در تمام کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود و مسیری که وزارت نیرو در پیش گرفته نیز تا حد امکان بخش صنعت الزام آور است که به جای آب شرب شهری به استفاده از پساب‌ها و آب‌های نا متعارف بخش مورد نیاز خود را تأمین کند البته هم در بخش کشاورزی و هم در صنعت درصد استفاده بخش کشاورزی از ذخایر آب نیاز به نظرات کارشناسی بیشتری دارد. اما اینکه سهم بالایی از آب تجدید پذیر ما به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است در آن شکی نیست.
وی ادامه داد: ما باید به سمت روش‌های ارتقا بهره‌وری پیش رویم و بهینه سازی مصرف چه در بحث شرب و چه در بحث صنعت و کشاورزی یک پاسخ مشخصی دارد؛ باید الگوی کشت را تغییر دهیم آب زیادی مصرف می‌کنند الگوی اقتصادی مناسبی ندارند و ارزآوری ندارند باید تجدید نظری در رابطه با آنها صورت بگیرد.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب اضافه کرد: البته باید در نظر داشت که باید امنیت غذایی را حفظ و تأمین کرد و به سمت این نوع کشت‌ها گام برداریم به عنوان مثال گندم، جو و ذرت در اولویت قرار گیرند و سپس به دنبال محصولات دیگر برویم، محصولاتی که پس از مدتی سوار وانت می‌شوند و ضایعات فروانی دارند.
کاویانپور در خاتمه اضافه کرد: راه نجات ما چیزی جز اصلاح الگو و بهینه سازی مصرف نیست اعم از کشاورزی، صنعت و شرب در تمامی این بخش‌ها ما باید تلفات خود را کاهش دهیم و برای چنین اقدامی باید روش‌های الگوی کشت، روش‌های آبیاری باید تغییر کند. در صورتی که این اتفاقات بیافتد جمعیت بالاتری می‌توانند در این شرایط تغذیه کنند و از امکانات اولیه بهره مند شوند.