به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به کمیسیون ماده ۷ باغات گفت: از زمان معرفی اعضای کمیسیون تاکنون هنوز زیرساخت‌های این کمیسیون ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: این کار و تغییر شیوه‌های موجود چیزی جز ایجاد مشکلات فراوان برای مردم را به دنبال ندارد از سازمان بوستان‌ها می‌خواهم متناسب با قوانین و به دور از سلیقه اقدام به بررسی عوارض کرده و حق‌الناسی بر گردن مردم نگذارد.