به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر دشمن علیه نظام کشور و نظام جمهوری اسلامی گفت: با توجه به اینکه شاید محور اصلی این جنگ، مساله اقتصاد است و با عنایت به گستره مأموریت و مسئولیت پلیس امنیت اقتصادی که موظف است امنیت اقتصادی را در تمام بخش‌ها فراهم کند و با مفسدان و برهم زنندگان نظم و امنیت اقتصادی کشور مقابله کند، لذا این پلیس مسئولیت و کار مهمی در این حوزه عهده‌دار است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطرنشان کرد: آمار پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی در ۱۱ ماه بالغ بر ۲۱۴ پرونده بود و ۳۱۴ متهم فرار مالیاتی با هماهنگی سازمان مالیاتی دستگیر شدند و بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال انواع و اقسام مالیات به بیت المال بازگردانده شده است.
خبر در حال تکمیل است…