به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی شمشیربازی از روز ۱۹ آبان به میزبانی الجزایر برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز با ۵ شمشیرباز در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت.
علی پاکدامن، محمد فتوحی، محمد رهبری، نیما زاهدی و فرزاد باهرارسباران ملی پوشانی هستند که برای حضور در این مسابقات انتخاب شده اند. تیم ملی شمشیربازی ایران در فاصله دو روز مانده به شروع این مسابقات راهی الجزایر خواهد شد.